• Ik meld mij aan als deelnemer van het Personeelsfonds van het ministerie van Financiën.
    Ik machtig hierbij P-Direkt € 0,45 per maand in te houden op mijn salaris en over te maken aan het Personeelsfonds.