info Geen reacties

Jong geleerd, oud gedaan

Voor consumenten die aangeven als kind van hun ouders te hebben geleerd met geld om te gaan, geldt dat zij als volwassene:

  • Makkelijker rondkomen (59% tegen 36%)
  • Minder betalingsachterstanden hebben (29% tegen 61%)
  • Minder betalingsproblemen hebben (15% tegen 48%)
  • Vaker sparen (84% tegen 69%)
  • Verantwoorder aankoopgedrag vertonen (82% versus 70%)

foto1
Goed voorbeeld doet goed volgen

Naast het leren omgaan met geld, ziet het Nibud ook een duidelijke positieve relatie met het voorbeeldgedrag van ouders. Consumenten die vinden dat hun ouders tijdens hun jeugd goed met geld omgingen, gaan later zelf ook goed met geld om. 77% van de volwassenen zegt dat zij ouders hebben die zelf goed met geld konden omgaan. 80% van de volwassenen zegt dat zij als kind van hun ouders hebben geleerd met geld om te gaan en 80% geeft aan dat zij zak- en/of kleedgeld hebben gekregen als kind.
Verder blijkt dat consumenten die zeggen van ouders te hebben geleerd met geld om te gaan, dat zij als kind:

  • Vaker zak- of kleedgeld hebben gekregen (84% tegen 64%)
  • Vaker ouders hebben gehad die goed met geld konden omgaan (90% tegen 38%)

Minder financiële problemen

Het Nibud concludeert dat kinderen die leren omgaan met geld minder kans hebben op financiële problemen dan kinderen die dat niet leren.
Bron Nibud