Loonbeslag

Het Personeelsfonds helpt je met het zoeken naar een oplossing voor je financiële zorgen, ook bij loonbeslag. Heb je vragen, neem contact met ons op.

  1. Wat is een loonbeslag?

Bij een loonbeslag legt een deurwaarder beslag op jouw loon. In de wet staat dat alleen de deurwaarder (niet een incassobureau!) beslag mag leggen. De deurwaarder doet dit in opdracht van een schuldeiser. Een loonbeslag mag alleen als de rechter het goedvindt. De werkgever betaalt een deel van het loon aan de schuldeiser.

  1. Moet de werkgever meewerken?

De werkgever moet meewerken aan het loonbeslag. Doet hij dat niet? Dan kan de deurwaarder eisen dat de werkgever jouw schuld betaalt.

  1. Mag een deurwaarder op het volledige loon beslagleggen?

Nee dat mag niet. Je hebt recht op een minimumbedrag om van te leven, voor boodschappen en andere betalingen. De deurwaarder berekent welk bedrag je mag overhouden. Dat bedrag heet de beslagvrije voet.

  1. Hoe berekent de deurwaarder de beslagvrije voet?

Het uitgangspunt voor de berekening is de bijstandsnorm die voor jou geldt. Ook moet de deurwaarder rekening houden met een aantal zaken, zoals het bedrag dat je voor jouw woning betaalt, de premie voor de zorgverzekering, toeslagen die je ontvangt, de samenstelling van het gezin en mogelijke andere inkomsten, zoals het inkomen van bijvoorbeeld een partner. De deurwaarder zal jou om deze informatie vragen. Het is belangrijk dat je antwoord geeft op de vragen. Dit geeft je misschien een hogere beslagvrije voet, waardoor je dus meer geld overhoudt om van te leven. Op de website www.uwbeslagvrijevoet.nl kun je zelf berekenen hoeveel geld de deurwaarder voor jou moet overlaten (basisbedrag).

Werk mee aan vragen van de deurwaarder

De deurwaarder moet inzicht hebben in jouw situatie. Dan kan hij de beslagvrije voet goed berekenen. Je bent de enige die alles weet en antwoord kan geven op vragen. Geef je geen antwoord of verkeerde informatie? Dan kan de deurwaarder geen goede berekening maken van jouw beslagvrije voet. Je loopt de kans dat je te weinig geld overhoudt.

Beslag op andere inkomsten en toeslagen

Het kan voorkomen dat er ook beslag wordt gelegd op (neven)inkomsten bij een andere werkgever, op een uitkering die je ontvangt of op de toeslagen. De Belastingdienst kan de toeslagen verrekenen als je een toeslagschuld hebt bij de Belastingdienst. Misschien ontvang je daardoor (gedeeltelijk) geen toeslagen meer. De Belastingdienst mag dat doen zonder tussenkomst van een rechter en doet dit zelf.

Bij betalingsachterstanden mag alleen de zorgverzekeraar beslag leggen op de zorgtoeslag, de verhuurder mag dit doen op de huurtoeslag en de kinderopvangorganisatie op de kinderopvangtoeslag. Ook dan moet men rekening houden met de beslagvrije voet. Voor elk nieuw beslag of nieuwe verrekening van toeslagen moet je dit aan de eerste deurwaarder doorgeven en hem vragen om de beslagvrije voet opnieuw te berekenen.

Informeer huidige en nieuwe schuldeisers

Krijg je na loonbeslag ook nog aanmaningen van incassobureaus? Laat hen weten dat er beslag is gelegd op jouw inkomen. Dan kunnen incassobureaus hiermee rekening houden. Ook voor nieuwe situaties geldt: neem altijd zo snel mogelijk contact op met de schuldeiser als je niet kunt betalen. Dat voorkomt of beperkt een nieuw incassotraject.

Vaste lasten blijven betalen

Het is belangrijk dat je ook tijdens de periode van het loonbeslag de huur/hypotheek, gas en
elektriciteit, water en zorgpremie blijft betalen.

  1. Waar kun je terecht voor hulp?

Een loonbeslag is een ingewikkelde situatie. Misschien heb je veel vragen. Je kunt op verschillende plekken hulp krijgen:

  • Het kan zijn dat je naast de schuld waarvoor loonbeslag is gelegd nog andere schulden hebt of dat door het loonbeslag nieuwe schulden ontstaan. In dat geval is het van belang hulp te zoeken. Neem hiervoor telefonisch contact op met het Personeelsfonds, 088 – 442 84 25 of dien een aanvraag in. Samen kunnen we zoeken naar een oplossing voor de financiële problemen. Je kunt ook contact opnemen met een bedrijfsmaatschappelijk werker bij jou op kantoor. Zij kunnen je begeleiden bij het indienen van een verzoek om bijstand bij het Personeelsfonds.
  • Voor hulp bij het invullen van de formulieren van de deurwaarder kun je terecht bij het Juridisch Loket, de sociaal raadslieden of een formulierenbrigade in jouw gemeente.
  • Heb je vragen over wat de deurwaarder wel en niet mag, wil je weten of het klopt wat de deurwaarder of bijvoorbeeld de Belastingdienst doet? Neem ook dan contact op met het Juridisch Loket.