Ik meld mij aan als deelnemer van het Personeelsfonds van het ministerie van Financiën.
De contributie van het Personeelsfonds bedraagt € 5,40 per jaar. Voor betaling van de contributie kun je;

  • a) via internetbankieren een automatische machtiging instellen waarbij 1x per jaar een bedrag van € 5,40 aan het Personeelsfonds wordt overgemaakt of
  • b) via een bankfiliaal een machtiging afgeven zodat zij jaarlijks een bedrag van € 5,40 overmaken aan het Personeelsfonds.

Het rekeningnummer van het Personeelsfonds is NL36 INGB 0000 1877 46 t.n.v. Stichting Personeelsfonds ministerie van Financiën. Wil je bij de betaling jouw naam en woonplaats vermelden?