Ik meld mij aan als contribuant van het Personeelsfonds van het ministerie van Financiën.
De contributie van het Personeelsfonds bedraagt € 5,40 per jaar. Voor betaling van de contributie kunt u;

  • a) via internetbankieren een automatische machtiging instellen waarbij 1x per jaar een bedrag van € 5,40 aan het Personeelsfonds wordt overgemaakt of
  • b) via uw bankfiliaal een machtiging afgeven zodat zij jaarlijks een bedrag van € 5,40 overmaken aan het Personeelsfonds.

Het rekeningnummer van het Personeelsfonds is NL36 INGB 0000 1877 46 t.n.v. Stichting Personeelsfonds ministerie van Financiën. Wilt u bij uw betaling uw naam en woonplaats vermelden?