De stichting

Het Personeelsfonds is een stichting van collega’s en voor collega’s. Het Personeelsfonds biedt hulp aan collega’s die door een samenloop van en/of onvoorziene omstandigheden in (financiële) problemen zijn gekomen of dreigen te komen. Juist in deze tijden zullen we elkaars steun hard nodig hebben.

Collega’s van het ministerie van Financiën en de daaronder ressorterende diensten en hun gezinnen. Ook oud-collega’s (FPU, keuzepensioen, of een arbeidsongeschiktheidsuitkering) en hun nabestaanden kunnen een beroep doen op het Personeelsfonds.

Onafhankelijk

Het Personeelsfonds werkt onafhankelijk van de werkgever en heeft vertrouwelijkheid hoog in het vaandel staan. Zonder jouw toestemming wordt geen informatie aan derden verstrekt.

Opgericht op 12 februari 1959

Het Personeelsfonds is opgericht door de vakbonden en het ministerie van Financiën. Het bestuur bestaat uit zeven leden. Vijf leden vertegenwoordigen de verschillende vakorganisaties en twee leden vertegenwoordigen het ministerie en de Belastingdienst.

Samenstelling bestuur
mr. Fred Schippers voorzitter, namens de Belastingdienst
Kees Went secretaris, namens de CNV Overheid, groep Financiën
Lucia de Vrede penningmeester, namens de CNV Overheid, groep Financiën
Peter Blasius lid, namens het ministerie
mr. John de Bree lid, namens de CMHF
René van Niel lid, namens de FNV Overheid
Albert van der Smissen lid, namens het AC
Jaarverslag

Voor meer achtergrondinformatie over de stichting en haar werkzaamheden wordt verwezen naar het jaarverslag.

Juist in deze tijden zullen we als collega’s elkaars steun hard nodig hebben!